Thành tích đạt được

                                                                          
     HÀNG VN CHẤT LƯỢNG CAO                      THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM
           Từ năm 1997 - 2016

 

  SẢN PHẨM VIỆT NAM TỐT NHẤT                   TOP 5 NGÀNH HÀNG HÓA MỸ PHẨM
                     Năm 2010

      
    

         TOP 10 THƯƠNG HIỆU VIỆT               HUY CHƯƠNG BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
 

Bài viết khác