1.    Thiết lập các mục tiêu kinh doanh thông qua việc đề ra kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh đến từng ASM , SS và đội ngũ NVBH của khu vực mình quản lý.
2.    Đạt được các mục tiêu kinh doanh và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu doanh số , sản lượng , SKUs…. của khu vực.
3.    Lập kế hoạch kiểm tra , đôn đốc , nhắc nhở và hỗ trợ những khu vực chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
4.    Củng cố hệ thống mạng lưới phân phối , khách hàng , duy trì mối quan hệ với khách hàng chính , xác định các cơ hội về các khách hàng mới.
5.    Đề ra các chính sách , chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số và đạt chỉ tiêu kinh doanh.
6.    Chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo doanh số ngày , chỉ tiêu và kết quả kinh doanh cho Tổng giám đốc.
7.    Quản lý kinh doanh và phát triển thị trường tại các tỉnh mình phụ trách.
8.    Am hiểu thị trường các tỉnh mình phụ trách (Miền Bắc – Miền Trung – Miền Đông – HCM).Ưu tiên ứng viên là người địa phương.
9.    Kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành hàng Tiêu dùng nhanh.
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
10.    Mức lương : Từ 25.000.000 đến 30.000.000 VNĐ.
11.    Nam từ 35 tuổi trở lên.
12.    Ứng viên gởi CV bằng tiếng Việt.
13.    Email nhận CV ứng viên : thuvo@myhao.vn

Cơ hội việc làm khác