Chiến lược kinh doanh

Chiến lược phát triển dài hạn của MỸ HẢO là :

-          Phát triển & quản trị nguồn nhân sự chiến lược

-          Duy trì & quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững

-          Hoạch định & thực thi các lĩnh vực quản lý KIẾN THỨC, CẢI TIẾN & SỰ THAY ĐỔI

+ KHÁCH HÀNG :

Luôn đi đầu trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đáp ứng nhu cầu về  sản phẩm với chất lượng tốt nhất, mức giá thành cạnh tranh nhất & hệ thống phân phối phủ rộng khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

+ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP :

Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.

Bài viết khác