Giá trị cốt lỗi và triết lý kinh doanh

-    GIÁ TRỊ CỐT LÕI :
Hình ảnh thể hiện sự “ CHÍNH TRỰC”
Liêm chính, trung thực trong mọi hoạt động giao dịch

Hình ảnh thể hiện sự “ TÔN TRỌNG”
Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác

            Hình ảnh thể hiện sự “ CÔNG BẰNG”
Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp & các bên có liên quan

              Hình ảnh thể hiện sự “ ĐẠO ĐỨC”
Tôn trọng các tiêu chuẩn được thiết lập & hình thành, trong mọi trường hợp đều thực hiện có đạo đức.
 
              Hình ảnh thể hiện sự “ TUÂN THỦ”
Luôn tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam & Quốc Tế , bộ quy tắc ứng xử  & các quy chế , quy tắc & quy định của công ty.

-    TRIẾT LÝ KINH DOANH :
Mỹ Hảo mong muốn tất cả sản phẩm của công ty sẽ được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ tại Việt Nam & trên toàn thế giới. Vì thế, Mỹ Hảo luôn tâm niệm rằng “ chất lượng & sáng tạo” luôn là người bạn đồng hành với nhau. Do đó, khách hàng của Mỹ Hảo luôn là “ trung tâm” & chúng tôi luôn cam kết “ đáp ứng mọi nhu cầu” của khách hàng.
 

Bài viết khác