Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN :

“ Trở thành biểu tượng & niềm tin hàng đầu của người Việt Nam về những sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình, chăm sóc bản thân mỗi người & phục vụ tốt cho cộng đồng xã hội”

SỨ MỆNH :

MỸ HẢO cam kết mang đến cho cuộc sống con người & cộng đồng xã hội những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất  trong ngành hàng chăm sóc sức khỏe gia đình & chăm sóc bản thân, với tất cả sự trân trọng, tình yêu & trách nhiệm cao của mình.”

Bài viết khác