1.    Xây dựng hệ thống phân phối , hệ thống nhân sự của khu vực.
2.    Lập kế hoạch , chiến lược phát triển hệ thống bán hàng vào đại lý sĩ chuyên kênh Horeca và kênh công nghiệp trên toàn quốc.
3.    Đảm bảo mục tiêu doanh thu kênh Horeca theo chỉ tiêu được giao.
4.    Quản lý nhân viên , quản lý hệ thống nhằm đạt được mục tiêu và kết quả đề ra.
5.    Hoạch định các chính sách , chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số cho kênh Horeca.
6.    Thu thập thông tin thị trường , thông tin sản phẩm , thông tin đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp.
7.    Tạo dựng , duy trì và phát triển mối quan hệ nhằm thúc đẩy doanh số thuộc hệ thống kênh Horeca
8.    Am hiểu thị trường và có mối quan hệ sâu rộng với các đối tác , khách hàng chuyên kênh Horeca
9.    Kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đượng chuyên kênh Horeca trong ngành hàng Tiêu dùng nhanh.
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
10.    Mức lương : Từ 22.000.000 đến 25.000.000 VNĐ.
11.    Nam từ 35 tuổi trở lên.
12.    Ứng viên gởi CV bằng tiếng Việt.
13.    Email nhận CV ứng viên : thuvo@myhao.vn

Cơ hội việc làm khác